Leka HR haki menestyksekkäästi henkilöstöjohtajan Produal Oy:lle.

29.12.2023

LeKa HR – kumppaninne avainhenkilöiden suorahakuihin

"LeKa HR (NeoEco-yhtiöt) on auttanut meitä avainhenkilöiden rekrytoinneissa. Olemme hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön. Meillä on vuosia jatkunut yhteistyö NeoEco-yhtiöiden asiantuntijoiden kanssa. Tästä on hyvä jatkaa. Voimme suositella LeKa HR:ää yhteistyökumppanina."

- Anselmi Immonen, toimitusjohtaja, Produal Oy

Etsimme parhaat osaajat toimeksiantajaa ja kandidaatteja palvellen

Suorahakumenettely mahdollistaa parhaiden osaajien palkkaamisen. Huolellinen ja asiantunteva tutkimustyö on lähtökohta onnistuneelle suorahaulle. Tutkimuksessa tunnistetut, taustansa puolesta soveltuvimmat henkilöt kontaktoidaan ja heistä parhaat valikoituvat asiakkaalle esiteltäviksi. Samalla lisätään toimeksiantajan tunnettuutta ja rakennetaan työnantajakuvaa. Jokaisessa kohtaamisessa tavoite on antaa jotain arvokasta keskustelukumppanille. Siten kaikki voittavat. On tärkeää, että jokaisesta yhteydenotosta jää kandidaatille positiivinen mielikuva.


Valjastamme kaiken kyvykkyytemme, kokemuksemme ja osaamisemme asiakkaiden parhaaksi. Tällä mallilla tiedämme menestyvämme pitkäjänteisesti.

Teknologia on valjastettu palvelemaan asiakasta ja kandidaatteja

Toimialan työkalut ovat kehittyneet viimeisen vuosikymmenen aikana merkittävästi. LinkedIn ja muut hakutyökalut ovat helpottaneet tutkimustyötä. Tekoäly auttaa merkittävästi tietojenkäsittelyssä. Teknologian kehitys parantaa asiakastyön laatua, nopeutta sekä kustannustehokkuutta. LeKa HR käyttää Talentadoren järjestelmää kandidaattien ja asiakkaiden palvelemiseksi tietoturvallisesti ja mahdollisimman vaivattomasti.


Lisäarvoa asiakkaille

Toimintamallimme lähtee johtoajatuksesta, että projekti päättyy kun asiakas on tyytyväinen. Varmistamme, että toimeksiantaja voi olla myös jälkikäteen tyytyväinen valintaansa tehdä yhteistyötä kanssamme. Tässä olennaista on toteuttavan tiimin osaaminen, motivaatio ja riittävä käytettävyys. Toteutamme jokaisen toimeksiannon vähintään kolmen kokeneen ammattilaisen tiimillä. Autamme kun tarvitset parhaan mahdollisen asiantuntijan, päällikön tai johtajan. Välitämme lopputuloksesta ja onnistuminen on meille kunnia-asia. Valjastamme kaiken kyvykkyytemme, kokemuksemme ja osaamisemme asiakkaiden parhaaksi. Tällä mallilla tiedämme menestyvämme pitkäjänteisesti.


Toimeksiantajan ja kandidaattien luottamus on lunastettava jokaisessa kohtaamisessa uudelleen

Suorahaku on luottamusliiketoimintaa. Hyvät suhteet kandidaatteihin, laajat verkostot, palvelualttius ja kyky olla avuksi voivat ratkaista haun onnistumisen.

Uskallamme väittää onnistuneemme työssämme erityisen hyvin. Siksi rohkaisemme olemaan yhteydessä keneen tahansa meidän kanssamme työskennelleeseen henkilöön. Olemme onnistuneet asiakkaiden palvelemisessa historiassa, onnistumme tällä hetkellä ja teemme kaikkemme onnistuaksemme yhdessä asiakkaidemme kanssa myös tulevaisuudessa.

 LeKa HR Palveluksessanne